Protax richt zich op de volgende doelgroepen:

    • startende ondernemers,
    • detailhandel,
    • verenigingen,
    • particulieren.

Protax verricht de volgende diensten:

    • Alle voorkomende financieel administratieve werkzaamheden;
    • FinanciĆ«le verslaglegging;
    • Advisering bij c.q. het opzetten van de administratieve organisatie;
    • Fiscale aangiften B.T.W, inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De werkwijze van Protax kan het beste als volgt worden getypeerd:

    • Een optimale afstemming tussen maximale werkzaamheid van de ondernemer gecombineerd;
    • Met een minimale advisering van Protax zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen;
    • Administratie op locatie ( bij de ondernemer zelf).

Dit heeft de volgende voordelen:

    • De ondernemer verkrijgt c.q. behoudt een gedegen inzicht in de financiĆ«le gang van zaken binnen de onderneming;
    • De kosten worden tot een minimum beperkt.